អស្ចារ្យមែន! ប្តី​ប្រពន្ធ​វ័យ​សុទ្ធៗតែ​៧០ឆ្នាំ ចែករំលែក​វិធីសាស្ត្រ ដែល​ពួកគាត់​អាចធ្វើ​ដំណើរ​ទៅកាន់ ២៣ ប្រទេស ដោយ​គ្រាន់តែ​លក់​… (​វីដេអូ​) – CEN