នាយ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ ផ្កាយ​ ៤ ធឹ​ម សុ​ផា បង្កើត​ពូជ​និយម ក្នុង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង – CEN