បាក់​ដំបូល​អណ្តូងរ៉ែ​នៅ​ចិន សម្លាប់​កម្មករ ២១​នាក់​ – CEN