កិច្ចប្រជុំ​វេទិកាសភា​អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក លើក​ទី​២៧ មាន​របៀបវារៈ​ពិភាក្សា អំពី​បញ្ហា​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ និង​បញ្ហា​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន ខាងត្បូង​ – CEN