សម្តេច​តេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី គាំទ្រ​ការវិភាគ​នយោបាយ របស់លោក ជេម សុខ​ – CEN