រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​ឡាវ ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់ ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ – CEN