នាយ ទុយ ហ៊ាន​ទៅ​ពិនិត្យ​ទឹកនោម រក​សារធាតុ​ញៀន​ទេ តាម​ការស្នើ​របស់​ប្រធាន​សមាគម​សិល្បៈ​ – CEN