រដ្ឋបាល​ជលផល ប្រាប់​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការនេសាទ​ត្រី​កា​ម៉ុង “​ប្លាធូ​” ក្នុង​រដូវ​ត្រី​ពង​ – CEN