លោក​រ៉ុង ឈុន ក៏​ចេះ​ឈឺចាប់​ដែរ នៅពេល​ក្រសួង​អប់រំ បណ្តេញ​កូនចៅ​ខ្លួន​១០​នាក់​ចេញពី​ក្របខ័ណ្ឌ​ – CEN