នាំ​ស្រី​ទៅ​ដេក ដល់​ក្នុង​បន្ទប់​ខុន​ដូ ស្រាត​អស់​ឃើញ​ដុះ​កុយ​ដូចគ្នា ទើប​ដេញ​ចុះ​វិញ ឈ្លោះ​គ្នា​បែកផ្សែង រហូត​គប់​ដំ​ថ្ម​បែក​កញ្ចក់​ឡាន​ – CEN