សាំង​ធម្មតា និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត ត្រូវ​លក់​តាម​ស្ថានីយ​ក្នុងតម្លៃ​៣៣០០​រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ​ – CEN