​ប្រធាន​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​ត្បូង ដោះលែង​ស្ត្រី​ម្នាក់ ឲ្យមាន​សេរីភាព​វិញ ក្រោយ​ឃុំខ្លួន​ពីបទ​លួច​ – CEN