គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​១៦​មករា មាន​រោងចក្រ ៨១​ភាគរយ បើកប្រាក់​ឈ្នួល​ជូន​កម្មករ​២​ដង ក្នុង​មួយខែ​ – CEN