​ពិធី​បិទ​កិច្ចប្រជុំ APPF សម្តេច ហេង សំរិន លើកឡើងថា “​សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​ត្រូវ​ដើរ​ទន្ទឹម​គ្នា​” – CEN