អ្នកចរចារ​កូរ៉េខាងជើង​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​អា​មេ​រិច ដែល​ជា​សញ្ញា​បញ្ជាក់ថា កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​នឹង​កើតឡើង​ឆាប់ៗ​ – CEN