ស្លាប់​១ ​របួសធ្ងន់​២​នាក់​ ដោយសារ​ឆក់​ចរន្តអគ្គិសនី​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សំណង់​មួយ​កន្លែង – CEN