​វិធីសាស្ត្រ​ងាយៗ​ទាំងនេះ អាច​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ស្ត្រេសបាន​ – CEN