ចុះ​សិក្សា​គម្រោង​សាងសង់​ផ្លូវ ស្របតាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​រថភ្លើង ចាប់ពី​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥ ដល់​ផ្លូវ​លេខ​R6 បឹងកក់​ – CEN