សេត​វិមាន​លុបចោល​សេចក្តីប្រកាស​ចរចា​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងជើង​ – CEN