ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ លែង​សត្វ​អណ្តើក​សមុទ្រ​លើក​ទី​១០១ និង​មាន​ចំនួន​រាប់ពាន់​ក្បាល​ – CEN