ថ្កោលទោស​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​បង្គន់ ដោយ​ប្រើ​រូបភាព​ប្រាសាទខ្មែរ និង​ទាមទារ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន Amazon បញ្ឈប់​ជា​បន្ទាន់​នូវ​ការលក់​របស់ខ្លួន​ – CEN