តៃវ៉ាន់​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ក្រោយ​មាន​ការគំរាមកំហែង​យ៉ាងខ្លាំង​ពី​ចិន​ – CEN