ច្បាស់កា​រហើយ​! ត្រាំ នឹង​ធ្វើ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ជាមួយនិង គីម ជុង​អ៊ុន​នៅ​ចុងខែ​កុម្ភៈ​ខាងមុខ​ – CEN