​ចាប់​ខ្លួន​សកម្មជន​ដីធ្លី​ ២​នាក់ ចោទថា នាំ​មនុស្ស​ទៅ​ទន្ទ្រាន​ដី​របស់​ក្រុមហ៊ុន​យាយ​ភូ​ – CEN