រូប​ពងមាន់​មួយ​សោះ បាន​បំបែក​ឯ​កគ្គទ​កម្ម ១៨​លាន Like លើ Instagram របស់​តារា​ល្បី​បាន ព្រោះតែ​…!? – CEN