សិស្ស និស្សិត​ជាង ៤០០​នាក់​បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា និង​អាហារូបករណ៍​នៅ​អង់គ្លេស​ – CEN