ចេកអំបូង​លឿង ត្រូវ​វេច​ខ្ចប់ នាំ​ចេញទៅ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN