ឃុំខ្លួន​សកម្មជន អតីត​បក្សប្រឆាំង ក្នុងការ​ប៉ុនប៉ង​ផ្តួលរំលំ​រាជរដ្ឋាភិបាល តាម​បញ្ជា​របស់​បុគ្គល សម រង្ស៊ី – CEN