សម្តេច​តេ​ជោ ថា​នឹង​បន្ត​ខិតខំ ដើម្បី​ពង្រឹង​សេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសជាតិ ឲ្យ​បាន​រឹងមាំ​ – CEN