រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​បញ្ជា​លុបបំបាត់​សិប្បកម្ម​ផលិត​ស្ករត្នោត​ក្លែងក្លាយ​ – CEN