ក្រុម​លោក​សម រង្ស៊ី និង​ក្រុម​លោក​កឹម សុខា ចេញប្រកាស​ប្រឆាំង​គ្នា​ – CEN