សមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ២នាក់ ចោទពីបទចូលកាប់រានបរិវេណដី រក្សាប្រភពទឹកស្អាតក្បាលឆាយ – CEN