​ធ្លាប់​ប្រទះ​តែ​ចៃ​ឆ្កែ ឆ្មា ដល់​ប៉ះ​ចៃ​ពស់ ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ស្រឡាំងកាំង​ – CEN