​សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប កុំ​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA​ដែល​​វា​នឹង​បង្ក​ការខូចខាត​សេដ្ឋកិច្ច​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​ប៉ះពាល់​ដល់ក​ម្មករ​ខ្មែរ រាប់លាន​នាក់ – CEN