ក្រុមអធិការកិច្ច​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ដោះស្រាយ​បញ្ចប់ ករណី​ទំនាស់​ដីធ្លី ស្ថិតនៅ​ភូមិ​ច្រក​សង្កែ​ – CEN