អស់​វាចារ​នឹង​ថ្លែង​! ដើម្បី​ចង់បាន​ឡាន​ថ្មី ស្ត្រី​ក្មេង​ម្នាក់​នេះ​ហ៊ាន​ដោះអាវ​បង្ហាញ​ដើមទ្រូង​ដល់​មេកា​រធនាគារ សង្ឃឹមថា​នឹង​បាន​…​ខ្ចីលុយ​! (វីដេអូ) – CEN