អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ទួលគោក រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​ផ្សព្វផ្សាយ ណែនាំ​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម តាម​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សោភ័ណភាព​ទីក្រុង​ – CEN