ជិះ​ម៉ូតូ​បុក​ឡាន​ផ្ទុះ​ឆេះ ស្លាប់​អ្នក​បើក​ម៉ូតូ​ម្នាក់​ – CEN