ក្រពើ​ញី​-​ឈ្មោល រស់នៅ​ជាមួយគ្នា ៥០​ឆ្នាំ តែ​គ្មាន​កូន​ទម្រាំ​រក​មូលហេតុ​ឃើញ​… ហួសពេល​បាត់​! – CEN