សាលាដំបូង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ឃុំខ្លួន​អតីត​មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​ការងារ​នៃ​សម្ព័ន្ធ​សហជីព ស៊ី​ខៅ​ឌូ ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN