ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​អូរ​ខ្សាច់ រំពឹង​ទទួលបាន​យុត្តិធម៌​លើ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ឆាប់ៗ ពី​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ និង​សាលាដំបូង​ខេត្ត​នេះ​ – CEN