សម្ដេច​ហ៊ុន សែន ប្រកាស​លុបចោល​កាំសាប ដោយសារ​ចំណូល​មិន​ស្មើ​ប្រាក់ខែ​រោងចក្រ​បើក​ឲ្យ​កម្មករ​មួយ​ខែ​ – CEN