មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​ការពារជាតិ​និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម​ឧត្តមសេនី​យ៍​ឯក ឥ​ន្ទ គូរ – CEN