លោក Donald Trump មាន​ហានិភ័យ​អ្វី នៅ​ពីក្រោយ​ទម្លាប់​ផឹក​ទឹកក្រូច​កូកាកូឡា “​គ្មាន​ស្ករ​” ១២​កំប៉ុង ក្នុង​១​ថ្ងៃ​ – CEN