សល់​មូលហេតុ​១​គត់ សម្រាប់​វាយតម្លៃថា យន្តហោះ MH 370 ត្រូវបាន “​ប្លន់​សិទ្ធិ​” បញ្ជា​យន្តហោះ​រួច​បន្ត​បញ្ជា​ឲ្យ​វាចុះ​សុំចត​នៅ​…​ប៉ូល​ខាងត្បូង​? – CEN