ពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ព្រៃ​ផ្គាំ ជាង​៤០០​គ្រួសារ ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ជាមួយ​ប្រធាន​ស្ថានីយ៍​បូមទឹក​ដែល​យក​ថ្លៃ​សេវា​ទឹក​ធ្វើស្រែ​ខុស​ការសន្យា​ – CEN