​រថយន្ដ​បី​គ្រឿង​ព្រលះ​គ្នា នៅ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ចន្លោះ​គីឡូម៉ែត្រ ៣៣-៣៤ – CEN