ឆ្នាំ​២០១៨ កម្ពុជា​-​អាមេរិក សម្រេចបាន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ជាង ៣​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN