បុក​បន្តកន្ទុយ​គ្នា​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​៣​នាក់ រងរបួស​ធ្ងន់​និង​ស្រាល​ – CEN