មន្ត្រីរដ្ឋបាល​ក្រុងព្រះសីហនុ ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​ព័ត៌មាន​ចុះផ្សាយ​នៅលើ Page: Mother Nature Cambodia អំពី​អនាម័យ​សំរាម​ – CEN